ARVO ALLOSEN STIPENDI

ARVO ALLOSEN MUISTORAHASTON STIPENDI 2019

Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry julistaa haettavaksi Arvo Allosen muistorahaston stipendin vuodelle 2019, arvoltaan 1000 euroa. Stipenditoimikunta voi myös esittää stipendin jakamista useamman hakijan kesken. Arvo Allosen muistorahaston tarkoituksena on jakaa stipendejä liiton sääntöjen mukaiseen koulutukseen, tutkimukseen, kursseihin ja opintomatkoihin sekä kreikkalaisen kulttuurin maissa että kotimaassa.

Liiton tarkoituksena on toimia jäsenyhdistyksiensä yhdyssiteenä ja lisätä Kreikan maan ja kansan tuntemusta sekä levittää tietoa antiikin ja tämän päivän Kreikan sivistyksestä, historiasta ja yhteiskunnasta. Rahaston sääntöjen mukaan stipendin hakeminen on mahdollista kaikille Kreikan kulttuurista kiinnostuneille. Hakijalta ei edellytetä Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsenyyttä.

Vapaamuotoiset hakemukset, joista käyvät ilmi hakijan taustatiedot (CV mukaan lukien) sekä stipendin tarkka käyttötarkoitus ja -aika, tulee toimittaa 28.6.2019 mennessä osoitteella:

Kaija Kivikoski
Hiekkakivenkuja 3
01700 Vantaa

Kuoreen lisäksi merkintä: ”Arvo Allosen muistorahaston stipendi”.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Stipenditoimikunta tekee hakemusten perusteella liittohallitukselle esityksen stipendin saajasta tai saajista. Stipendin saajan vahvistaa Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry:n liittohallitus syyskokouksessaan.

Asiaa koskevat tiedustelut: Kaija Kivikoski, s-posti: kaija.kivikoski(at)kolumbus.fi, puh. 040-8313930

Jaa: